รับรางวัลรองชนะเลิศ ศจช ดีเด่นระดับจังหวัด

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางเกศริน  เมฆลา เกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง พร้อมด้วยนางจิรัฏฐญา บุญเรืองศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำผู้แทนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนอำเภอเวียงหนองล่อง เข้ารับโล่และเงินรางวัล รางวัลศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2563 รางวัลรองชนะเลิศ จาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร