เทศกาลลำไยลำพูน ปี 2563

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นางเกศริน  เมฆลา เกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง มอบหมายให้นางสาวณัฐณิชา แปงบุญเลิศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวรัตมณี มณีจักร เจ้าพนักงานธุรการ นำผลผลิตลำไยจากแปลงใหญ่ลำไยตำบลหนองยวง เข้าร่วมออกบู๊ธจำหน่ายในงาน การประกวดลำไยลำพูน หอการค้าลำพูนแฟร์ ครั้งที่ 10 เทศกาลลำไย OTOP สินค้าลดค่าครองชีพ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ไทยช่วยไทยคือไทยเท่ @ยิ้มไปด้วยกัน จังหวัดลำพูน ประจำปี 2563 ณ ลานเอกชนข้างสถานีบริการน้ำมัน ป.ต.ท.  ถนนแม่สารป่าแดด อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร