ประชาสัมพันธ์จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางเกศริน เมฆลา เกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง ให้การต้อนรับคุณนสิณี ณ ลำพูน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและคณะ จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ที่ได้เข้ามาประชาสัมพันธ์เรื่องราคาจำน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ โดยข้าวเหนียวสันป่าตอง 1 (ขยาย) บรรจุ 25 กก./ถุง  จำน่ายราคากิโลกรัมละ 27 บาท ถุงละ 675 บาท และข้าวเหนียวสันป่าตอง 1 (จำหน่าย) บรรจุ 25 กก./ถุง จำหน่ายราคากิโลกรัมละ 26 บาท ถุงละ 650 บาท และยังได้ให้คำแนะนำในการแช่และหุ้มเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ยังไม่หมดระยะพักตัว (ข้าวใหม่) ณ อาคารสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร