กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 06.30 น. นางเกศริน เมฆลา เกษตรอำเภอเวียงหนองล่องพร้อมด้วยนางจิรัฏฐญา บุญเรืองศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมพิธีในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีกิจกรรมในภาคเช้าเป็นการทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางเกศริน เมฆลา เกษตรอำเภอเวียงหนองล่องพร้อมด้วยนางสาวณัฐณิชา แปงบุญเลิศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ วัดหนองยวง ตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่องได้นำเมล็ดพันธุ์ปอเทือง ต้นกล้าฟ้าทะลายโจน และต้นกล้าผักไชยา สนับสนุนในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.30 น. นางเกศริน เมฆลา เกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นางสุพัตรา นิ่มกุล นายอำเภอเวียงหนองล่อง เป็นประธาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร