คัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับอำเภอ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางเกศริน  เมฆลา เกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง เป็นประธานการประชุมและคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับอำเภอ อำเภอเวียงหนองล่อง ในที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายพสิษฐ์ สุขสวัสดิ์ ประธานแปลงใหญ่ลำไยตำบลวังผาง เป็นประธานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่อำเภอเวียงหนองล่อง โดยมี ประธานแปลงใหญ่จำนวน 6 ราย เข้าร่วมการประชุมและคัดเลือกคณะกรรมการแปลงใหญ่ระดับอำเภอในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร