การประกวดแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ปี 2563

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางเกศริน เมฆลา เกษตรอำเภอเวียงนองล่องพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่องและสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ลำไยตำบลหนองยวงและเครือข่ายกลุ่มแปลงใหญ่อำเภอเวียงหนองล่อง ต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ปี 2563 นำโดย นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานคณะกรรมการ ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ลำไยตำบลหนองยวง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ และติดป้ายกำกับ , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร